Dizajn flajera

Šta je Letak ili flajer?

Letak je jedan od sredstava reklamiranja i informisanja. Flajer se obično štampa na malom papiru sa informacijama o proizvodu, usluzi ili o nekom događaju. U današnje vreme je popularna metoda oglašavanja zbog niske cene. Veličine i forme flajera veoma variraju od standardnih formata na jednom listu, do flajera sa preklopom ili neuobičajenih oblika.

Distribucija flajera se radi na više načina, obično je to deljenjem u nekom javnom prostoru ili na ulici a može biti poslat poštom ili ubačen u poštansko sanduče.

Flajeri ne drže pažnju čitaoca dugo i zbog toga je neophodno da flajer bude dobro dizajniran.

Dizajn flajera

Na šta treba obratiti pažnju prilikom dizajna flajera?

Odredite ciljnu grupu – prema ciljnoj grupi određujete kome se obraćate i na koji način. Nije isti flajer koji se obraća starijoj populaciji za popust posle penzije i onaj koji poziva tinejdžere za skup Jutjubera.

  • Atraktivnost – flajer treba da se ističe i da zapadne za oko čitaocima zadržavajući im pažnju. Izbor fonta i fotografije bi trebalo da su dobro uklopljeni i da budu čitljivi. Izbor boja bi trebalo da bude adekvatan jer ljudi nesvesno povezuju emocije sa vizuelnim prikazom tj. bojama. Raspored elemenata i razmak između njih bi trebalo da bude ravnomeran. Ne treba da bude prenatrpan a opet ne treba ni ostavljati punog praznog prostora. Treba napraviti procenu šta bi trebalo da bude u fokusu i na čemu je akcenat, a ostalo bi trebalo da prati i da bude u drugom planu.
  • Jasna poruka – Obratite se svojoj ciljnoj grupi jezikom koji ona razume. Ako nekoga pozovete da bindžuje seriju razumeće vas samo ako ima iskustva u tome (bindžovanje-maratonsko uživanje u nečemu tv serije, alkohol i slično.), ako vas ne razume onda ste fejlovali (fejl – en. Fale – potpuni neuspeh).
  • Poziv na akciju – Veliki broj ljudi radi upravo ono šta im kažete zato je poziv na akciju dobra stvar na flajerima. DIZAJNIRAJ SAM SVOJ FLAJER! je jedan od primera.
  • Profesionalna štampa flajera – često se ovaj korak preskoči jer se podrazumeva da će svaka štamparija da izradi jednako kvalitetne flajere po vrlo sličnoj ceni, ali to najčešće nije slučaj.
  • Stavite vaše kontakte – Iako se čini očigledno, čest je slučaj da se kontakt zaboravi usled „dizajniranja“, zato postavite sve moguće kontakte: broj telefona, adresu, internet adresu, radno vreme, email, Facebook, Instagram i ostalo.
  • Proverite gramatičke greške – najbolje bi bilo da pre nego što pošaljete štampariji da vam štampa flajere date nekom ko prvi put vidi vaš flajer da ga pročita. „Svež par očiju“ će primetiti greške ako postoje koje ste prevideli iako ste pregledali 100 puta.

Standardni flajeri se najčešće štampaju u formatima A4, A5, A6 ili DL formatu.

  • A4 format je format 210x297mm ili običan list papira za štampač.
  • A5 je prepolovljeni list A4 formata dimenzija 148 x 210 mm,
  • A6 je prepolovljeni A5 format dimenzija 105 x 148 cm
  • DL format (ameriken) je dimenzija 100×210 mm

Ukoliko želite da angažujte profesionalnog dizajnera